logo
logo szymansky

1. Wykonawca /zleceniobiorca

Firma Szymansky.pl - Olaf Szymański
ul. Monte Cassino 34 /2, 72-600 Świnoujście
NIP: 855 160 02 66 Regon: 385747485

2. Przechowywanie wykonanych prac oraz udostępnianie ich

Firma Szymansky.pl - Olaf Szymański rości sobie prawo do zachowania bezterminowego wykonanych prac oraz możliwości udostępnienia ich publicznie w celach reklamowych oraz jako formy przedstawienia swojego portfolio.

3. Licencja użytkowania wykonanych prac

Zleceniobiorca przekazuje zlecającemu prawo do korzystania z licencji na wykonane prace w zakresie komercyjnym i niekomercyjnym po dokonaniu płatności na następujących polach:

  • utrwalania na papierze, na maszynowych nośnikach informacji
  • zwielokrotniania przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych (kserografy), urządzeń odtwarzająco-przegrywających audio-wideo, technik drukarskich i komputerowych
  • publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  • Upublicznianie w formie elektronicznej i za pośrednictwem sieci Internet.

Zleceniobiorca domyślnie nie udostępnia prawa do edycji i odsprzedaży wykonanych dzieł, odstępstwem od tego musi być jasno zapisany podpunkt w umowie który na takie działania pozwala.

4. Płatność za zlecenie oraz rozpoczęcie pracy

W wypadku braku podpisania umowy rozpoczęcie realizacji danego projektu rozpoczyna się w dniu opłacenia faktury pro-forma oraz po dostarczeniu potrzebnych materiałów do w/w projektu.

5. Kara za bezprawne wykorzystywanie prac firmy szymansky.pl

Wykonawca ustala kwotę 100,00zł netto za każdy dzień bezprawnego wykorzystania i udostępniania pojedynczego danego utworu bez zgody autora za każdą pojedynczą formę udostępnienia.

6. Realizacja zleceń cyklicznych
pozycjonowanie /obsługa marketingowa /obsługa IT

Firma Szymansky.pl - Olaf Szymański rości sobie prawo do rozpoczęcia realizacji usług z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 dni przed pierwszym okresem pracy po dokonaniu przez zlecającego przedpłaty w wysokości kwoty pierwszego okresu rozliczeniowego.

envelopephone-handsetcrossmenu